De optimalisatie van uw ICT infrastructuur

De looptijd van een investering in computermateriaal bedraagt doorgaans drie tot vijf jaar. Deze spreiding over jaren gebeurt niet enkel vanuit boekhoudkundig standpunt (het soms wel duur computermateriaal wordt over meerdere jaren afgeschreven) maar ook om niet voortdurend computermateriaal in en uit de technische ICT infrastructuur te moeten halen, want elke verandering breng risico’s, instabiliteit en/of onbeschikbaarheid met zich mee.

Complete IT dienstverlening

Het belangrijkste voordeel van nieuw computermateriaal is dat het beter is dan het materiaal waarvoor het in plaats komt. Dit ligt niet noodzakelijk aan de snelheid en/of capaciteit, maar wel aan de nieuwe functionaliteiten en gebruiksmogelijkheden. Nieuwe applicaties kunnen echter enkel de functionaliteiten en mogelijkheden gebruiken als die ondersteund worden door de huidige technische ICT infrastructuur. En daardoor worden ze met enige vertraging benut, want de business stoelt vooral op de technische ICT infrastructuur en zal dus pas na een bepaalde tijd kunnen genieten (profiteren is een treffendere omschrijving) van de mogelijkheden het nieuwe computermateriaal.

Het computermateriaal dat vandaag wordt aangeschaft, heeft impact op de manier waarop er over een drietal jaren binnen het bedrijf zal gewerkt worden. De huidige ICT technologie bepaalt m.a.w. hoe we er binnen een aantal jaren mee zullen werken. De ICT technologie van morgen zal uiteraard ook een rol spelen, maar die is pas merkbaar over een langere termijn. Op basis van de huidige ICT technologie kunnen we zeer accuraat voorspellen hoe er binnen drie jaar in uw bedrijf gewerkt zal worden.

Als uw bedrijf vandaag klaar staat met een volledig vernieuwde technische ICT infrastructuur, kunt u er zeer binnenkort de vruchten ervan plukken. Maar als u een big bang benadering wilde vermijden en opteerde voor een stapsgewijze evolutie, dan dient uw bedrijf nog een aardige weg af te leggen. IT2020 geeft aan hoe lang deze weg nog is en adviseert over de stappen die kunnen gezet worden.